Στρογγυλή τράπεζα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσκήνιο της Φυσικής Αγωγής: Καλές πρακτικές»

2017-05-15 22:05

Στρογγυλή τράπεζα 

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο προσκήνιο της Φυσικής Αγωγής: Καλές πρακτικές» [10.00-11.45 πμ]

"Human rights in the spotlight of Physical Education: Good practices" [10.00-11.45 am]

 

Συνδιοργάνωση με τη Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δρ. Ε. Γκορτζίλα, τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής  Θράκης Δρ. Ξ. Κωνσταντινίδου & την Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής.

Co-organization with the Advisor of Physical Education to the Institute of Educational Policy Dr. E. Gortzila, the  School Advisor for Physical Education in Thrace Dr. X. Konstantinidou and the Hellenic Academy  of Physical Education.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: 

Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια
Vasiliki Deri, Professor S.P.E.S.S.  DUTh

Γκορτζίλα, Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής,  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής                                                                                                                      Evgenia Gortzila, Advisor of Physical Education, Institute of Educational Policy

Ξανθή Κωνσταντινίδου, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής                                                                                                                                              Xanthi Konstantinidou, School Advisor of Physical Education  

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

1. Νικήτας Παπαπαντελής [Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής  2ου  ΓΕΛ Αλεξ/πολης]
N. Papapantelis [Physical Education  teacher, 2nd High School of Alexandroupolis]

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για τα ανθρώπινα  δικαιώματα  με άξονα τη  Φυσική Αγωγή δια μέσω του ιστότοπου “Νους υγιής εν  σώματι υγιεί” https://blogs.sch.gr/nikitpapa
Awareness of the school community about human rights oriented Physical Education through the website https://blogs.sch.gr/nikitpapa

2. Νικόλαος Καμέας [Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής Μειονοτικού  ΔΣ Μύκη]
N. Kameas [Physical Education  teacher, Minority Primary School of Myki Xanthi]

Ανθρώπινα δικαιώματα και Φυσική Αγωγή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Από τη θεωρία στην πράξη.
Human rights and Physical Education in a multicultural society. From theory to practice.

3. Σμαρώ Μηνά 1, Φωτεινή,Βιτσικάνου2,  Καλυψώ Ζήκου[Εκπ/κoί Φυσικής Αγωγής 7ου ΔΣ Ξάνθης1 , ΟΦΑ Ροδόπης2]
S.Mina1, F. Vitsikanou2, K. Zikou2 [Physical Education  teachers, 7th Primary School of  Xanthi1, Physical Education Team of  Rodopi2]

Τα δικαιώματα  των παιδιών  να ελευθερωθούν από τα μορφωτικά τους  “σύνορα”  μέσα από το μάθημα της  Φυσικής Αγωγής.
The rights of children to be released from their cultural "borders" through Physical Education.

4. Ελένη Σωτ. Γκλεγκλέ  [Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου Κορώνης Μεσσηνίας]
E. Glegle [Physical Education  teacher, Junior High School of Koroni Messinia]

«Ο παραδοσιακός χορός στο πολυπολιτισμικό σχολείο του σήμερα».
"The traditional dance in the multicultural school today".

5. Δημήτριος Κουρσαράκος 1, Χριστόδουλος Φανιόπουλος [Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11 Πέλλας1 , Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 Πέλλας2]
D. Koursarakos1, Ch. Faniopoulos[School Advisor of PhEd. Pella1, School Advisor of  Teachers Pella2]

Αναπαράσταση Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Representing the Olympic and Paralympic Games.

6. Γεώργιος Πιτταροκοίλης [Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής 11ου  ΔΣ Αγρινίου]
G. Pitarokilis [Physical Education  teacher, 11th Primary School of  Agrinio]

Ανθρώπινα Δικαιώματα- Bullying και Φυσική Αγωγή.
Human Rights- Bullying and Physical Education.

7. Νατάσα Μάγκου1, Στέλλα Ρόκκα2, Γιώργος Μαυρίδης2 [Eκπ/κός Φυσικής Αγωγής ΔΣ Ασβεστόπετρας Πέλλας1, ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ2]
N. Magou1, S.Rokk2, G. Mavridis[Physical Education  teacher, Primary School of  Asvestopetra Pellas1S.P.E.S.S.  DUTh2]

Αξιοποίηση των παραμυθιών με τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης.
Utilization of fairy tales to the Theory of Multiple Intelligence.

8. Ασπασία Παπαμίχου1, Βασιλική Δέρρη [Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής Μειονοτικού ΔΣ Μάστανλη Κομοτηνής1, ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ2]
A.Papamichou1, V. Derri[Physical Education  teacher, Minority Primary School Mastanli Komotini1, S.P.E.S.S.  DUTh2]

Η κ. Υπευθυνότητα και ο κ. Σεβασμός παίζουν μαζί μας: Ένα πρόγραμμα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών στη Φυσική Αγωγή.
Ms. Responsibility and Mr. Respect playing with us: A program to defend the rights of all children in Physical Education

 

 

Πίσω