Πρόσκληση, πρόγραμμα εργασιών και αίτηση συμμετοχής για το 7ο FORUM της Ε.Α.Φ.Α.

2018-02-01 22:09

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας την πρόσκληση και το πρόγραμμα εργασιών του forum επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

7ο forum Ε.Α.Φ.Α._Πρόσκληση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έντυπο της πρόσκλησης περιλαμβάνονται και οδηγίες υποβολής των εργασιών σας.

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση συμμετοχής στο forum επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

7ο forum Ε.Α.Φ.Α._Αίτηση συμμετοχής

Πίσω