Πρόγραμμα εργασιών για το 7o FORUM της Ε.Α.Φ.Α.

2018-03-06 21:09

7o FORUM 2018: Η Φυσική Αγωγή ως μέσο κοινωνικής συνύπαρξης και προώθησης της ισότητας

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

8:30-9:00 Εγγραφές

9:00-9:30 Χαιρετισμοί

9:30-11:00 Καλές Πρακτικές

9:30-9:45 Ασπασία Παπαμίχου,  Βασιλική Δέρρη: Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών στη Φυσική Αγωγή

9:45-10:00 Νικόλαος Καμέας:  Προάγοντας την κοινωνική συνύπαρξη σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία μέσω της Φυσικής Αγωγής

10:00-10:15 Αχιλλέας Κουτελίδας: Εφαρμόζοντας το μοντέλο διδασκαλίας υπευθυνότητας του Hellison: Μια πρακτική έρευνα δράσης

10:15-10:30 Μαρία Νικοπούλου: Κοινωνική ένταξη μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Πρακτική εφαρμογή

11:00-13:45 Κύριες εισηγήσεις

11:00 -12:00 Μαθαίνοντας να παίζουμε μαζί: Από τη θεωρία στην αυλή ενός διαπολιτισμικού σχολείου

Γκέλη  Αρώνη, PhD, Συντονίστρια Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων ΥΠΠΕΘ

12:00-12:15-Διάλειμμα

12:15-13:15- Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μέσο κοινωνικής συνύπαρξης και ειρήνης

Αλέξης  Λύρας, PhD, Olympism for Humanity Alliance, Inc., Associate Professor, Tsukuba International Academy of Sport Studies

13:15-13:45  Εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε πρόσφυγες Ιωάννης Θεοδωράκης, PhD, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13:45-15:30 Παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων-Posters

15:30-16:30 Παρουσίαση Διδακτορικών Διατριβών

Ελευθερία Μορέλα: Αθλητισμός και ενσωμάτωση ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο

Ιωάννης Σύρμπας: Ανιχνεύοντας τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες των Καθηγητών και φοιτητών Φυσικής Αγωγής σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Βιωματικές δραστηριότητες

10:00-11:00 Αλέξης Λύρας: Εφαρμοσμένα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας  για κοινωνική συνύπαρξη και ισότητα

Ουρανία Ματσούκα: Επίδειξη Παιχνιδιών γνωριμίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όργανα.

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:00 Γκέλη Αρώνη:  Το συμπεριληπτικό παιχνίδι ως μέσο κοινωνικής συνοχής

Θεοφύλακτος Αναστασιάδης, Βασίλειος Μπαρκούκης:  Εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών κινητικών παιχνιδιών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων.

Εισήγηση

13:00-13:30 Νικόλαος Διγγελίδης: Θέατρο και σπορ

13:30-15:00 Γενική Συνέλευση Ε.Α.Φ.Α.

 Κατεβάσετε και αποθηκεύστε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας από εδώ...

Πίσω