Παρουσιάσεις εισηγητών στην εξ αποστάσεως ημερίδα «eΦυσική Αγωγή στις ημέρες της πανδημίας: Μια πρόκληση για το μέλλον»

2020-06-27 08:11

Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις των εισηγητών που συμμετείχαν στην ημερίδα της Ε.Α..Φ.Α., με θέμα «eΦυσική Αγωγή στις ημέρες της πανδημίας: Μια πρόκληση για το μέλλον».

Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. Τίτλος εισήγησης: Σπιτική  Φυσική Αγωγή: Η οπτική της δια βίου μάθησης και υγείας.

Παναγιώτης Αντωνίου, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., Τίτλος Εισήγησης: Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στη σχολική Φυσική Αγωγή.

Θρασύβουλος Τσιάτσος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Τίτλος Εισήγησης: Καλές Πρακτικές για την Υποστήριξη της Φυσικής Αγωγής μέσω Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Βασίλειος Μπαρκούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Τίτλος Εισήγησης: Η χρήση 360ο βίντεο για αποτελεσματική διαδικτυακή εκπαίδευση στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό.

 

Πίσω