Ανάρτηση 15ου τεύχους ΕΚΗΒΟΛΟΥ

2020-11-28 21:03

Στην ενότητα Εκδόσεις έχει αναρτηθεί το 15ο τεύχος του περιοδικού ΕΚΗΒΟΛΟΣ, που αφορά σε πρακτικές εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Για να κατεβάσετε τα δύο μέρη του τεύχους κάντε κλικ στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Τεύχος 15 (Ι), Νοέμβριος 2020- Πρακτικές εξ' αποστάσεως διδασκαλίας Φ.Α.
Τεύχος 15 (ΙΙ), Νοέμβριος 2020-Πρακτικές εξ' αποστάσεως διδασκαλίας Φ.Α. 

Πίσω