Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμάς Κουρτέσης

Καθηγητής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

tkourtes@phyed.duth.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική Δέρρη

Καθηγήτρια

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

vderri@phyed.duth.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Διγγελίδης

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

nikdig@pe.uth.gr

ΤΑΜΙΑΣ

Βασίλειος Παπαχαρίσης

Ε.Ε.Π.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

vaspap@phed.auth.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαίρη Χασάνδρα

Επίκουρος Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΜΕΛΟΣ

Ανδρέας Αυγερινός

Επίκουρος Καθηγητής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Υγείας

a.avgerinos@euc.ac.cy

ΜΕΛΟΣ

Όλγα Κούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

okouli@phyed.duth.gr

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας και ΜΜΕ

ΜΕΛΟΣ

Μαρία Μαχαιρίδου

Διδάκτορας Φυσικής Αγωγής

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

mmachair@phyed.duth.gr