Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Αλμπανίδης

Καθηγητής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Υπεύθυνος Σύνταξης ΕΚΗΒΟΛΟΥ

valbanid@phyed.duth.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική Δέρρη

Καθηγήτρια

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

vderri@phyed.duth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Διγγελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

nikdig@pe.uth.gr 

ΤΑΜΙΑΣ

Θωμάς Κουρτέσης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

tkourtes@phyed.duth.gr

ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Υπεύθυνος Σύνταξης Επιστημονικού Περιοδικού «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

theodorakis@pe.uth.gr

ΜΕΛΟΣ

Μάριος Γούδας

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

mgoudas@pe.uth.gr

ΜΕΛΟΣ

Ανδρέας Αυγερινός

Επίκουρος Καθηγητής

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Υγείας

A.Avgerinos@euc.ac.cy

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Παπαχαρίσης, Ph.D

Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

vaspap@phed.auth.gr

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Γεώργιος Τζέτζης

Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

tzetzis@phed.auth.gr

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας

ΜΕΛΟΣ

Μαρία Μαχαιρίδου

Διδάκτορας Φυσικής Αγωγής

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

mmachair@phyed.duth.gr