Η Ακαδημία

Η Ε.Α.Φ.Α. είναι μία επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής. Για την Ε.Α.Φ.Α. με τον όρο φυσική αγωγή εννοείται κάθε σχολικό ή μη πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην παιδεία μέσω της αθλητικής κίνησης και των φυσικών δραστηριοτήτων και απευθύνεται σε όλους του νέους από την γέννηση τους έως την ενηλικίωση (0-18), καθώς στους γονείς τους.
 
Κινείται ερευνητικά στους τομείς της θεωρίας και της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων φυσικής αγωγής με στόχο την προαγωγή της υγείας και την ποιότητα ζωής μέσα από την κίνηση. Οι δράσεις της Ε.Α.Φ.Α. υποστηρίζουν τους διδάσκοντες της φυσικής αγωγής για μια καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος στο σχολείο, προβάλουν το έργο τους στην κοινωνία και τους πληροφορούν – εκπαιδεύουν για νέες τάσεις, προτάσεις και εφαρμογές προγραμμάτων.