Επιστημονικό περιοδικό «Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» [ISSN:1790-3041]

Αποστολή του περιοδικού της Ε.Α.Φ.Α. «Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» είναι η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών,που προάγουν τη γνώση και την έρευνα της αθλητικής επιστήμης.Το μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο, οι αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, ο παιδικός και ο εφηβικός αθλητισμός, η άσκηση και ο αθλητισμός των ειδικών πληθυσμών, η άσκηση και η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες με σκοπό την υγεία, αλλά και ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου, είναι μεταξύ των κυριότερων ενδιαφερόντων του περιοδικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, υποβολή άρθρων κ.ά. επισκεφτείτε το δικτυακό  χώρο του περιοδικού μας.